videonadzor.hr

VISONIC GSM KOMUNIKATOR

Visonic GSM komunikator koristi se kada nema analogne telefonske linije ili kada je radi veće razine sigurnosti potreban backup telefonske linije. U uređaj ide standardna sim kartica kao za mobitel (na bonove ili pretplatu), te uređaj u slučaju alarma/tampera/greške sustava poziva brojeve programirane u alarmnoj centrali, preko GSM mreže. Moguće ga je koristiti za dojavu na privatne brojeve ili za spajanje na centralni dojavni sustav.

Opis

• može biti konfigurirana kao sigurnosna mogućnost ili kao glavni način izvještavanja
• potpuni izvještaj o svemu
• preporučljivo za svaki dom kao pomoćno sredstvo komunikacije u slučaju greške na telefonu
• neprestano nadziranje kvalitete signala
• podržava SIA/IP, SIA i Contact ID protokole
• dvosmjerna glasovna komunikacija
• Quad band frekvencija
• opcionalno se može dodati vanjska antena za poboljšanje signala