Nosač kamere DS-1280ZJ-M

Nosač kamere DS-1280ZJ-M

Nosač kamere – spojna kutija
• za vanjsku i unutarnju ugradnju
Aluminij: 621g
Dimenzije: 157×184.8×53.4mm

Za kamere:
• DS-2CD23x2-I
• DS-2CE56D5T-VFIT3
• DS-2CE56C5T-VFIT3
• DS-2CE56D1T-VFIR3
• DS-2CE56C2T-VFIR3

Opis

Nosač kamere DS-1280ZJ-M – spojna kutija
• za vanjsku i unutarnju ugradnju
Aluminij: 621g
Dimenzije: 157×184.8×53.4mm

Za kamere:
• DS-2CD23x2-I
• DS-2CE56D5T-VFIT3
• DS-2CE56C5T-VFIT3
• DS-2CE56D1T-VFIR3
• DS-2CE56C2T-VFIR3