komplet-portafona-za-1x-stan

DVC KOMPLET PORTAFONA ZA 1x STAN

DVC komplet video portafona za 1x stan sadrži:
• vanjsku pozivnu jedinicu sa 1x pozivnom tipkom
• hands-free monitor dimenzije 4.3″
• centralni modul napajanja portafona

DVC videointerfonski sustavi montiraju se pomoću 2-Easy dvožilnog BUS kabela kojim se prenose audio i video podaci, napajanje i upravljački signali tako da je za montažu moguće koristiti postojeću instalaciju zvona tj. instalaciju sa samo dvije žice.

Opis

DVC KOMPLET PORTAFONA ZA 1x STAN

DVC Komplet portafona za 1x stan sastoji se od:

1x vanjska portafonska jedinica sa 1x tipkom – DVC DT607/FE/ID/S1/RH
HD kolor kamera
• širokokutna kamera 170°
• Aluminijsko kućište, IP54
• Nadžbukna ugradnja
Čitač kartica RFID (125 kHz)
• Upravljanje bravom – relej naponski (12Vdc, 300mA)

1x unutarnja jedinica – DVC DT437
• 4.3” TFT hands-free monitor
• tanko kućište bijele boje, tipke osjetljive na dodir

1x centralni modul napajanja portafona